Articles Posted by the Author:  • Đưa cơ quan cũ lên mây!!!

    Tôi từng chứng kiến rất nhiều bạn, và đôi khi tôi cũng mắc phải là nói quá nhiều về những điều lý tưởng, tuyệt vời của cơ quan cũ những điều mà cơ quan [...]


  • Nhà tuyển dụng thâm hiểm!

    Mỗi lần tham gia cuộc phỏng vấn là một câu chuyện mà có thể đó là một bài học mà chúng ta có thể học được từ những lần như vậy. Năm 2007, tôi [...]