Articles Posted in the " Phương pháp nâng cao kỹ năng " Category

  • Lắng nghe lời phê bình!

    Bản thân tôi, chứ không ai xa lạ, khi tranh luận với lãnh đạo trực tiếp, Sếp mắng, và có nói đến “kỷ luật”, tôi nói luôn “đừng kỷ luật, tý em viết đơn [...]  • Cùng đàm – Cùng phán!

    Cứ tan tầm về, tôi muốn đi uống bia với bạn bè, đồng nghiệp tôi đều gọi điện cho vợ tôi để đàm phán việc tôi sẽ về nhà muộn hơn với một vài [...]


  • Chết vì đơn độc!!!

    “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Chỉ một câu ca dao mà đã khái quát được, sự hình thành và lợi ích của làm việc nhóm. [...]