Articles Posted in the " Phát triển sự nghiệp " Category


  • TRÁCH NHIỆM CỦA AI???

    Tôi vẫn nhớ như in khi còn làm việc tại chuỗi bán lẻ, tại một cuộc họp giao ban: “Tại sao việc đó mà anh làm chưa xong” – Giám đốc hỏi một anh [...]


  • Lao vào bán hàng!

    Lần đi công tác gần đây, tôi gặp lại anh bạn cùng cơ quan cũ, có bài thơ “Em phải đi công tác”, đọc lại mới nhận ra một điều khá thú vi, thâm [...]
  • Tôi từ chức

    Có lần tôi nghỉ làm vì ốm phải nằm viện, nằm đến gần hết buổi sáng rồi mà không ai gọi điện thoại hỏi về công việc, nhưng đến gần trưa thì nhận được [...]