Articles Posted in the " Động lực cá nhân " Category


  • Lao vào bán hàng!

    Lần đi công tác gần đây, tôi gặp lại anh bạn cùng cơ quan cũ, có bài thơ “Em phải đi công tác”, đọc lại mới nhận ra một điều khá thú vi, thâm [...]
  • Giúp người – Đỡ ta!

    Công sở không thiếu chuyện thị phi, đầy dẫy nhưng cảnh tượng công kích, nói xấu, dùng các thủ đoạn để chơi xấu, cài cắm, ganh ghét, suy bì, tị nạnh từ ly từng [...]