Articles Posted in the " Hình ảnh cá nhân " Category

  • Tôi từ chức

    Có lần tôi nghỉ làm vì ốm phải nằm viện, nằm đến gần hết buổi sáng rồi mà không ai gọi điện thoại hỏi về công việc, nhưng đến gần trưa thì nhận được [...]
  • Giúp người – Đỡ ta!

    Công sở không thiếu chuyện thị phi, đầy dẫy nhưng cảnh tượng công kích, nói xấu, dùng các thủ đoạn để chơi xấu, cài cắm, ganh ghét, suy bì, tị nạnh từ ly từng [...]