Articles Posted in the " Lựa chọn nhà tuyển dụng " Category


  • Tôi chọn em!!!

    Số người bạn biết mà thất nghiệp, khó xin việc, hay phải lo lắng từng ngày đi xin việc, chắc chắn nhiều hơn nhiều số người mà bạn biết được các nhà tuyển dụng [...]


  • Tìm hiểu nhà tuyển dụng

    Việc bạn lựa chọn nhà tuyển dụng nào trong hàng trăm nhà tuyển dụng để nộp hồ sơ cũng giống như việc một cô gái trẻ lựa chọn chàng trai cho cuộc đời mình. [...]